Chugoku Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chugoku Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chugoku Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chugoku Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Integrated Life (temporary translation)hoặcNgành Department of Childcare (temporary translation)hoặcNgành Department of Information Business (temporary translation), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Okayama  / Tư lập

中国短期大学 | Chugoku Junior College

Chugoku Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 205,000 Yên (Niên khóa 2018) 83, Niwase, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
  • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 205,000 Yên (Niên khóa 2018) 83 Niwase, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 14người (Niên khóa 2018) 205,000 Yên (Niên khóa 2018) 83 Niwase, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học