Dental Hygienist | Meirin College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Dental Hygienist | Meirin College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Dental Hygienist

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meirin College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Dental TechnologyhoặcNgành Dental Hygienist, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Niigata  / Tư lập

明倫短期大学 | Meirin College

Dental Hygienist

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-2086
Địa chỉ liên hệ 3-16-10 Masago, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 025-232-6352
Fax 025-232-6335
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 400,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 650,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 150,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú Textbooks cost 1st year 227,767yen 2nd year 72,222yen 3rd year 26,214yen. Annual extra fee including student insureance 7,000yen, student union fee 3000yen,student support fee 12,000yen are required. other extra cost are vaccination of hepatitis B, quatro antibody test 16,000yen total and field trip fee(1st year 31,700yen 2nd year 29,000yen),graduation album12,000yennational exam fee 14,300yen.2nd year field trip fee if attended.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học