Dental Technology | Meirin College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Dental Technology | Meirin College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Dental Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meirin College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Dental TechnologyhoặcNgành Dental Hygienist, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Niigata  / Tư lập

明倫短期大学 | Meirin College

Dental Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-2086
Địa chỉ liên hệ 3-16-10 Masago, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 025-232-6352
Fax 025-232-6335
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 400,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 1,020,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 270,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú Text books cost(1st yr 353810yen 2nd yr 111.888yen) Student insurance fee 7000/year, student union fee 3000/year,and student support fee 12,000(once)field trip fee 10128 yen(1st yr),Graduation album fee 12,000yen and national examination fee 30,000 and round trip fee 21,397yen ,are required. Those are extra fees.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học