Miyagi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Miyagi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Miyagi University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyagi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Project DesignhoặcNgành NursinghoặcNgành Food, Agricultural and Environmental Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyagi  / Công lập

宮城大学 | Miyagi University

Miyagi University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 16người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 17,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,800 Yên (Niên khóa 2021) 1-1 Gakuen, Daiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi
  Khoa
  • Department of Business Planning
  • Department of Regional Sciences
  • Department of Value-Creating Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 17,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,800 Yên (Niên khóa 2021) 1-1 Gakuen, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi
  Khoa
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 7người (Niên khóa 2022) 2người (Niên khóa 2021) 17,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,800 Yên (Niên khóa 2021) 1-1 Gakuen, Daiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi
  Khoa
  • Department of Integrative Studiesof Plant and AnimalProduction
  • Department of Food Science and Business

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học