Trợ giúp Du học sinh | Koriyama Joho Business Collge | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Koriyama Joho Business Collge | JPSS, trang chuyên về ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Koriyama Joho Business Collge

Trường chuyên mônFukushima

郡山情報ビジネス専門学校 | Koriyama Joho Business Collge

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Japan Student Services Organization Reservation Program for Honors Scholarship for Privately Financed International Students Application school

Hướng dẫn tìm việc làm

The international student charge staff supports Measures of finding employment

Các nước khác

There is a dormitory.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học