Shokei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shokei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shokei Gakuin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shokei Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Comprehensive Human Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyagi  / Tư lập

尚絅学院大学 | Shokei Gakuin University

Shokei Gakuin University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2023 Lệ phí thi Tiền nhập học
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 1người 30,000 Yên 240,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Master's Course in Human Psychology, Master's Course in Humanics, Master's Course in Public sociology, Master's Course in Human Health and Nutrition

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học