Graduate school of Humane Studies | Kyushu Lutheran College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Humane Studies | Kyushu Lutheran College(Cao học) | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Humane Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyushu Lutheran College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Humane Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kumamoto  / Tư lập

九州ルーテル学院大学 | Kyushu Lutheran College

  • Graduate school of Humane Stu...

Graduate school of Humane Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 860-8520
Địa chỉ liên hệ 3-21-16 Kurokami, Kumamoto-shi, Kumamoto
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 096-343-1600
Fax 096-343-0354
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành School of Humanities Psychology of Disorders and Disabilities
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác([Application eligibility] Applicants who are not Japanese nationals and meet the application requirements shown in the general selection of the university. Applicants must have graduated or be in the process of graduating from a university or other institution where they have taken psychology or other subjects necessary to become a certified public psychologist, as specified in Article 1 of the Enforcement Regulations of the Certified Public Psychologist Act. (For details, please refer to the student application guideline.))
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 150,000 Yên
Tiền học phí / năm 650,000 Yên
Các khoản chi phí khác 50,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 850,000 Yên
Ghi chú Detailed information about payment of fees will be delivered with documents of examination results.

If you are expected to take bachelor degree from Kyushu Lutheran College, 100% of admission fee will be exempted.
If you already had taken bachelor degree from Kyushu Lutheran College, 50% of admission fee will be exempted.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 02 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học