Graduate school of Design and Fine Arts | Tokyo Zokei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Design and Fine Arts | Tokyo Zokei University(Cao học) | J...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Design and Fine Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Zokei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Design and Fine Arts, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京造形大学 | Tokyo Zokei University

  • Graduate school of Design and...

Graduate school of Design and Fine Arts

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 192-0992
Địa chỉ liên hệ 1556 Utsunuki-machi, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Career Support Section
Điện thoại 042-637-8111
Fax 042-637-8731

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 08 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học