Nursing | The University of Shimane(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | The University of Shimane(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Shimane, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of North East Asia and Development StudieshoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shimane  / Công lập

島根県立大学 | The University of Shimane

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 693-8550
Địa chỉ liên hệ 151 Nishihayashigi-cyo, Izumo-shi, Shimane
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Division
Điện thoại 0853-20-0200
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 25,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 842,800 Yên
Tháng năm nhập học Đợt mùa xuân
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Đợt mùa xuân
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 25,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 872,800 Yên
Tháng năm nhập học Đợt mùa xuân
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Đợt mùa xuân
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học, Phỏng vấn, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học