Graduate School of Management and Information Science | Shikoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Management and Information Science | Shikoku University(Ca...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Management and Information Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shikoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Management and Information SciencehoặcGraduate School of LiteraturehoặcGraduate School of Human Life SciencehoặcGraduate School of Nursing Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokushima  / Tư lập

四国大学 | Shikoku University

Graduate School of Management and Information Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 771-1192
Địa chỉ liên hệ 123-1 Aza-Ebisuno, Furukawa, Ojin-cho, Tokushima-shi, Tokushima
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 088-665-9908
Fax 088-665-9016
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Graduate School of Management and Information Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(Please refer to the application guidelines for details.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 540,000 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination: 1st Intake
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 7 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 7 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination: 2nd Intake
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 10 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination: 3rd Intake
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 8 tháng 2 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 7 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 7 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Graduate School of Management and Information Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Please refer to the application guidelines for details.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 540,000 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 8 tháng 2 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 7 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 7 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học