Tìm nơi du học từ Tokushima Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Tokushima Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Tokushima Cao học

Tokushima được biết đến với lễ hội Awaodori nổi tiếng. Ở Tokushima còn giữ được nhiều truyền thống của Nhật Bản mà trong đó Awaodori là biểu tượng tiêu biểu. Ở đây còn có cả những con đường dành cho những người đi thăm chùa chiền, mà du học sinh có thể tham gia. Tokushima còn là nơi được biết đến với đèn LED. Người đã dành được giải Nobel vật lý trong việc tạo ra đèn LED xuất thâm từ một đại học của Tokushima. Vừa biết được văn hoá truyền thống vừa có thể hiểu biết về kỹ thuật hiện đại, chỉ có thể ở Tokushima bạn mới có thể trải nghiệm được cả hai cùng một lúc.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 4 trường Trang thứ 1

Naruto University of Education Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Kwansei Gakuin University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare
International University of Japan