Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy | Hitotsubashi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate St...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hitotsubashi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LawhoặcSocial ScienceshoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of Business Administration, School of Business Administration (KUNITACHI Campus)hoặcLanguage and SocietyhoặcHitotsubashi University Business School, School of International Corporate StrategyhoặcGraduate School of International and Public Policy, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Quốc lập

一橋大学 | Hitotsubashi University

Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 101-8439
Địa chỉ liên hệ National Center of Sciences, 2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Office of Chiyoda Campus
Điện thoại 03-4212-3003
Fax 03-4212-3006
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành School of International Corporate Strategy
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Các điều khác(Applicants should have full-time job experience (at least 2 years).)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 642,960 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 924,960 Yên
Ghi chú All examinations and lessons are conducted in English.
GMAT/GRE scores are required for application.

For details, please refer to the following application guidelines.
http://www.ics.hub.hit-u.ac.jp/jp/admissions/dba/apply.html
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ DBA Program
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 2 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 3 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 4 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 4 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành School of International Corporate Strategy
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(For the MBA program, you should have experience of full time working at admission (at least 2 years).)
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 35người
Trong đó số du học sinh tư phí 18người
Trong đó số du học sinh trao đổi 2người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 642,960 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 924,960 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
All examinations and lessons are conducted in English.

[MBA Program]
GMAT/GRE scores are required for application.
For other information, please refer to the application guidelines.
http://www.ics.hub.hit-u.ac.jp/jp/admissions/mba/apply.html
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ MBA Program Round 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ MBA Program Round 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 4 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học