Graduate school of Humanities | Tezukayama University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Humanities | Tezukayama University(Cao học) | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Humanities

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tezukayama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of HumanitieshoặcGraduate school of Psychological Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Nara  / Tư lập

帝塚山大学 | Tezukayama University

Graduate school of Humanities

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 631-8501
Địa chỉ liên hệ 7-1-1 Tezukayama, Nara-shi, Nara
Bộ phận liên hệ Education Support Section (Faculty of Letters) Graduate School Entrance Examination Section
Điện thoại 0742-48-8150
Fax 0742-48-9025
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Traditional Japanese Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 650,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 850,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
- There is the reduction system of tuition for privately financed international students who hold "College Student" visa.
- Qualification for application:
Those who do not have Japanese nationality, and meet one of the following requirements. (A permanent resident in Japan without Japanese nationality must take the same examination as those of Japanese)
1. Those who graduated an university, or are expected to graduate a university by March 2024.
2. Those who completed 16 years of school education, or are expected to complete it by March 2024.
3. Those who are certificated by our university to have equivalent or higher academic ability compatible to the condition above.
Japanese proficiency is necessary to understand contents of researches for graduate students. Your Japanese proficiency is considered at screening.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Autumn Recruitment
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Spring Recruitment
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Traditional Japanese Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 650,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 850,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
- There is the reduction system of tuition for privately financed international students who hold "College Student" visa.
- Qualification for application:
Those who do not have Japanese nationality, and meet one of the following requirements. (A permanent resident in Japan without Japanese nationality must take the same examination as those of Japanese)
1. Those who completed Master course of our or another Graduate School , or are expected to complete it by March 2024.
2. Those who completed Master course (or compatible to it) of a foreign country or are expected to complete it by March 2024.
3. Those who are recognized by our Graduate School as having academic abilities equivalent to or higher.
Japanese proficiency is necessary to understand contents of researches for graduate students. Your Japanese proficiency is considered at screening.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học