School of Life Science and Technology | Tokyo Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Life Science and Technology | Tokyo Institute of Technology(Cao học...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Life Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các School of SciencehoặcSchool of Life Science and TechnologyhoặcSchool of Environment and SocietyhoặcSchool of ComputinghoặcSchool of Materials and Chemical TechnologyhoặcSchool of Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Quốc lập

東京工業大学 | Tokyo Institute of Technology

School of Life Science and Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 152-8550
Địa chỉ liên hệ 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Admission Group
Điện thoại 03-5734-3990
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học