Graduate school of Agricultural Sciences | Tokyo University of Agriculture and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Agricultural Sciences | Tokyo University of Agriculture an...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Agricultural Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Agriculture and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các TechnologyhoặcAgriculturehoặcGraduate school of Agricultural ScienceshoặcGraduate school of Bio-Applications and Systems Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Quốc lập

東京農工大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology

Graduate school of Agricultural Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 183-8509
Địa chỉ liên hệ 3-5-8 Saiwai-cho, Fuchu-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Student Affairs Section, Agricultural Sciences, Office of Fuchu area
Điện thoại 042-367-5670
Fax 042-360-7167
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 09 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học