Advanced Practice in Primary Education | Tokoha University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Advanced Practice in Primary Education | Tokoha University(Cao học) | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Advanced Practice in Primary Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokoha University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các International Language and CulturehoặcAdvanced Practice in Primary EducationhoặcHealth SciencehoặcEnvironment and Disaster Research, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shizuoka  / Tư lập

常葉大学 | Tokoha University

Advanced Practice in Primary Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 420-0911
Địa chỉ liên hệ 1-22-1 Sena Aoiku Shizuoka-shi
Bộ phận liên hệ Graduate School Office
Điện thoại 054-261-2614
Fax 054-261-2304

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học