Cultural Development | Gifu Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Cultural Development | Gifu Women's University(Cao học) | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Cultural Development

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gifu Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Cultural DevelopmenthoặcHome and Life Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Gifu  / Tư lập

岐阜女子大学 | Gifu Women's University

Cultural Development

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 501-2592
Địa chỉ liên hệ 80 Taromaru, Gifu-shi, Gifu
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-661184
Fax 058-229-2222
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Cultural Development, Primary Education and Cultural Development, Digital Archive
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên)HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 90,000 Yên
Tiền học phí / năm 395,000 Yên
Các khoản chi phí khác 205,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 690,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Fees above are for those who enter to the Graduate school in 2024.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 17 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 8 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học