Medicine | Toho University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Toho University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Toho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các MedicinehoặcGraduate school of Pharmaceutical ScienceshoặcScience, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東邦大学 | Toho University

Medicine

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 143-8540
Địa chỉ liên hệ 5-21-16 Omori Nishi, Ota-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Office at Omori
Điện thoại 03-3762-4151
Fax 03-3761-0546

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học