Graduate school of Engineering | Chiba Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Engineering | Chiba Institute of Technology(Cao học) | JPS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chiba Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of EngineeringhoặcGraduate school of Information and Computer SciencehoặcGraduate school of Social Systems Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Chiba  / Tư lập

千葉工業大学 | Chiba Institute of Technology

Graduate school of Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 275-0016
Địa chỉ liên hệ 2-17-1 Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 047-478-0222
Fax 047-478-3344
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mechanical Science and Engineering, Electrical, Electronics and Computer Engineering, Life and Environmental Sciences, Architecture and Civil Engineering, Design, Advanced Robotics
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(Applicants must submit a recommendation letter from a department head or a professor who was an academic advisor at your former school.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2019 15người
Trong đó số du học sinh tư phí 9người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 800,000 Yên
Các khoản chi phí khác 44,500 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,044,500 Yên
Ghi chú Admission Fee is exempted for graduates of Chiba Institute of Technology.

Tuition:
On the second year and after, 30,000 yen is added to tuition.
30% of Tuition Fee may be reduced for privately financed international students.

"Other expenses"
Graduates of Chiba Institute of Technology (including prospective graduates): 12,500 yen
Graduate of other universities (including prospective graduates): 44,500 yen
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Spring Enrollment: Exam in August
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 12 tháng 7 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 8 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 8 năm 2019 , Ngày 30 tháng 8 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2019
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Spring Enrollment: Exam in March
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 1 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2019 , Ngày 12 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Fall Enrollment Exam in May
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 4 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 5 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 5 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 5 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2016
Phân loại hồ sơ Fall Enrollment Exam in August
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 7 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 8 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2016 , Ngày 2 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2016
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Fall Enrollment Exam in March
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2017 , Ngày 10 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(Applicants must submit a recommendation letter from a department head or a professor who was an academic advisor at your former school.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 4người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 800,000 Yên
Các khoản chi phí khác 44,500 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,044,500 Yên
Ghi chú Admission Fee is exempted for graduates of Chiba Institute of Technology.

On the 2nd year and after, 30,000 yen is added to tuition.
30% of Tuition Fee may be reduced for privately financed international students.

"Other expenses"
Graduates of Chiba Institute of Technology (including prospective graduates): 12,500 yen
Graduates of other universities (including prospective graduates): 44,500 yen
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Spring Enrollment: Exam in August
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 7 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 8 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 9 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Spring Enrollment: Exam in March
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 1 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Fall Enrollment Exam in May
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 4 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 5 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 5 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 5 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2016
Phân loại hồ sơ Fall Enrollment Exam in September
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 7 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 8 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Fall Enrollment Exam in March
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học