Graduate school of Professional Teachers | Seitoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Professional Teachers | Seitoku University(Cao học) | JPSS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Professional Teachers

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seitoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Department of Child StudieshoặcLanguage and CulturehoặcMusic CulturehoặcHuman Nutrition hoặcPsychologyhoặcGraduate school of Professional Teachers, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Chiba  / Tư lập

聖徳大学 | Seitoku University

Graduate school of Professional Teachers

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 271-8555
Địa chỉ liên hệ 550 Iwase, Matsudo-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admission Center / Student Support Section
Điện thoại 047-365-1111(代)
Fax 047-363-1401
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Teaching Practice
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2018 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 440,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,028,000 Yên
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,383,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Fees above are for the last year.
Tuition and facility fee differ for years.

There is also schedule B for admission at autumn.
Application period: 6th to 21st August 2018
Examination date: 4th March
Publication of results: 7th March
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 9 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 8 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special Entrance Exam for Teachers A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 10 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 12 năm 2018
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 1 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 6 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 7 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 08 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học