Business and Informatis | Nagano University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business and Informatis | Nagano University | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter

> > > Business and Informatis

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagano University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Tourism and EnvironmentalhoặcNgành Social-WelfarehoặcNgành Business and Informatis, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nagano  / Công lập

長野大学 | Nagano University

Business and Informatis

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 386-1298
Địa chỉ liên hệ 658-1 Shimonogo, Ueda-shi, Nagano
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0268-39-0020
Fax 0268-39-0012
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển Một vài người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 180,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 580,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 310,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Please refer to the application guidelines for details
Khoa Business and Informatics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 1 năm 2017
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Test for Japanese and Basic Ability
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 09 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học