Phòng tư vấn Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh | Website về thông tin du học JPSS

Phòng tư vấn Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh | Website về thô...

facebooktwitter

> > > > Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh

Hướng dẫn sinh hoạt cho du học sinh

Phòng tư vấn

Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh

Phòng tư vấn cho du học sinh Tokyo YWCA

Địa chỉ: 〒101-0062 Chioda-ku, Kanda Surugadai1-8-11 Tokyo YWCA Kaikannai (Hội quán YWCA Tokyo, số 1-8-11, Kanda Surugadai, quận Chiyoda
Điện thoại: 03-3293-1233
Cách đến: Đi bộ 5 phút từ ga JR Ochanomizu hoặc từ ga Shin-Ochanomizu
Nội dung: tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết cho cuộc sống du học. Người của hội "Những bà mẹ của du học sinh" sẽ chịu trách nhiệm tư vấn.
Cách tư vấn: tư vấn miễn phí trực tiếp hoặc qua điện thoại
Ngôn ngữ và thời gian: ngôn ngữ sử dụng là tiếng Nhật, thời gian mở cửa từ 13:30 đến 17:30 các ngày thứ Ba và thứ Bảy trong tuần (trừ ngày lễ).

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Hướng dẫn tìm học bổng

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。