Phòng tư vấn Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh | Website về thông tin du học JPSS

Phòng tư vấn Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh | Website về thô...

facebooktwitter

> > > > Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh

Hướng dẫn sinh hoạt cho du học sinh

Phòng tư vấn

Những cơ quan tư vấn dành riêng cho du học sinh

Phòng tư vấn cho du học sinh Tokyo YWCA

Địa chỉ: 〒101-0062 Chioda-ku, Kanda Surugadai1-8-11 Tokyo YWCA Kaikannai (Hội quán YWCA Tokyo, số 1-8-11, Kanda Surugadai, quận Chiyoda
Điện thoại: 03-3293-1233
Cách đến: Đi bộ 5 phút từ ga JR Ochanomizu hoặc từ ga Shin-Ochanomizu
Nội dung: tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết cho cuộc sống du học. Người của hội "Những bà mẹ của du học sinh" sẽ chịu trách nhiệm tư vấn.
Cách tư vấn: tư vấn miễn phí trực tiếp hoặc qua điện thoại
Thời gian và ngôn ngữ liên hệ: Thông thường là tiếng Nhật, thời gian từ 13:30-17:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 4)

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Hướng dẫn tìm học bổng