Health Science | Ryotokuji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Science | Ryotokuji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ryotokuji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

了徳寺大学 | Ryotokuji University

  • Health Science

Health Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 279-8567
Địa chỉ liên hệ 5-8-1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 047-382-2111
Fax 047-382-2017
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 800,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Physical Therapy, Judotherapy and Sports Medicine, Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General and Scholarship Entrance Examination, A schedule
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2023 ~ Ngày 22 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Select 2 subjects from English, Mathematics, or Japanese on the day of examination.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General and Scholarship Entrance Examination, B schedule
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 19 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Select 2 subjects from English and Mathematics or Japanese on the day of examination.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General and Scholarship Entrance Examination, C schedule
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Select 1 subject from English or Mathematics at the application.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học