International Liberal Arts | Akita International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Akita International University | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Akita International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Akita  / Công lập

国際教養大学 | Akita International University

  • International Liberal Arts

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 010-1292
Địa chỉ liên hệ Okutsubakidai, Yuwatsubakikawa, Akita-shi, Akita
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 018-886-5931
Fax 018-886-5910
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 26người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 8người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 14người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 9người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 423,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 696,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 250,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú A few international students are accepted in April admission and September admission.
Dormitory fee (a year): about 560,000 yen
Studying abroad for 1 year is obliged for international students also.
Khoa Global Business, Global Studies, Global Connectivity
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ International Students 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 61 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ International Students 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 4 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 61 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học