Bio-Science | Nagahama Institute of Bio-Science and Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bio-Science | Nagahama Institute of Bio-Science and Technology | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Bio-Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagahama Institute of Bio-Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Bio-Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shiga  / Tư lập

長浜バイオ大学 | Nagahama Institute of Bio-Science and Technology

  • Bio-Science

Bio-Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 526-0829
Địa chỉ liên hệ 1266 Tamura-cho, Nagahama-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0749-64-8100
Fax 0749-64-8140
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 12người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 11người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 50người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 50người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 475,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 440,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú The application fee cannot be delayed or refunded.
The paid payment (entrance application fee, tuition fee, etc.) will be refunded. (Please mail the application for return as prescribed by the University. It must be arrived by March 31, 2023.) If you are admitted as a privately-financed international student and approved, 50% of the tuition fee exemption and tuition fee will be exempted.
Khoa Frontier-Bioscience, Medical-Bioscience, Animal-Bioscience
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 10 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please select face-to-face interview or online interview when you apply.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please select face-to-face interview or online interview when you apply.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please select face-to-face interview or online interview when you apply.

There is also Special Entrance Examination for International Students D.

Date of Admission April 2023
Application February 9, 2023 - March 2, 2023
Examination Date Mar. 11, 2023
Announcement of Results Mar 16, 2023
Deadline of Enrollment Procedures March 23, 2023
Subjects of Examination: Application Screening Process, Interview
EJU: Not necessary
English Examination: Not necessary
JLPT: Not necessary

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học