Zen, Humanities | Shogen Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Zen, Humanities | Shogen Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Zen, Humanities

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shogen Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Zen, Humanities, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gifu  / Tư lập

正眼短期大学 | Shogen Junior College

  • Zen, Humanities

Zen, Humanities

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 505-0008
Địa chỉ liên hệ 876-10 Ibukacho, Minokamo-shi, Gifu
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 0574-29-1372
Fax 0574-29-1320
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 660,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 516,750 Yên (Niên khóa 2018)
Khoa zen human
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 12 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 1 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Only students of partner schools can apply.
It is recommendable to have taken Japanese of EJU.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students Schedule B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Writing
Ghi chú Only students of partner schools can apply.
It is recommendable to have taken Japanese of EJU.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students Schedule C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 3 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Writing
Ghi chú Only students of partner schools can apply.
It is recommendable to have taken Japanese of EJU.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 6 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 7 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 7 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 7 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 7 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 3 tháng 9 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú It is recommendable to have taken Japanese of EJU.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 09 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học