Policy and Administration Welfare | Tohoku Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Policy and Administration Welfare | Tohoku Bunkyo Junior College | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Policy and Administration Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku Bunkyo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Childhood EducationhoặcNgành Policy and Administration Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Yamagata  / Tư lập

東北文教大学短期大学部 | Tohoku Bunkyo Junior College

Policy and Administration Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 990-2316
Địa chỉ liên hệ 515, Katayachi, Yamagata-shi, Yamagata
Bộ phận liên hệ Admission and PR Center
Điện thoại 023-688-2296
Fax 023-688-9125
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 420,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 377,000 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú If you have a "Student Visa", you are given our school scholarship. Therefore the tuition free is exempted for 200,000 yen. Above tuition fee is already reduced amount.
These amounts of fees above are for 2023.
Khoa Policy and Administration Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special selection for international students residing in outside of Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 6 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú Application eligibility is those who fulfill all of the following requirements;
1)have no problem with the status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
2)have completed the required 12 years of formal education in a foreign country or recognized as equivalent or superior.
*Submit a result notice of EJU or JLPT as a proof of learning Japanese background when applying.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special selection for international students residing in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 11 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú Application eligibility is those who fulfill all of the following requirements;
1)have no problem with the status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
2)have completed the required 12 years of formal education in a foreign country or recognized as equivalent or superior.
*Submit a result notice of EJU or JLPT as a proof of learning Japanese background when applying.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 09 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học