Business Administration | Seijoh University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Seijoh University | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seijoh University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Administration, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

星城大学 | Seijoh University

  • Business Administration

Business Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 476-8588
Địa chỉ liên hệ 2-172 Fukinodai, Tokai-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 052-601-6000
Fax 052-601-6010
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 152người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 152người (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Application Fee : 20,000 to 35,000 yen
Entrance Fee : 150,000 yen
Tuition Fee : 500,000 to 900,000 yen
Other Expenses : 181,970 yen
Khoa Business Administration
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 11 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 11 năm 2019
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú There are the 1st to 5th intakes for this category of general examination.
For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination (using the result of EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 3 năm 2020
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take 210 points or more.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú There is another schedule of Entrance Examination (Using the result of EJU).
Please make an inquire for more details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 01 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học