Commerce | Yokohama College of Commerce | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Commerce | Yokohama College of Commerce | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokohama College of Commerce, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Commerce, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

横浜商科大学 | Yokohama College of Commerce

  • Commerce

Commerce

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 230-8577
Địa chỉ liên hệ 4-11-1 Higashiterao, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 045-583-9043
Fax 045-583-9053
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 21người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 14người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 49người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 53người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 720,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 318,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The above "Other expenses" include facilities and equipment expenses, education improvement expenses, and consignment fees.

Other expenses
Department of Commerce: 318,000 yen
Department of Tourism Management: 318,000 yen
Department of Management and Information (Sports Management course, Information Management course): 338,000 yen

Tuition reduction allowance (for all privately financed international students holding "College Student" visa): 30% of tuition of the 1st semester (360,000 yen) will be reduced at the admission. After the admission, the same reduction will be maintained for the designated students.

50% of admission fee will be reduced for those who had taken N1 of JLPT or 300 points or higher at Japanese of EJU.
Khoa Commerce, Tourism Management, Management and Information
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must understand Japanese language.
50% of admission fee will be reduced for those who had taken N1 of JLPT or 300 points or higher at Japanese of EJU.
For details, please make an inquiry to the university's admission and PR office.

Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must understand Japanese language.
50% of admission fee will be reduced for those who had taken N1 of JLPT or 300 points or higher at Japanese of EJU.
For details, please make an inquiry to the university's admission and PR office.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học