Engineering | Shonan Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Engineering | Shonan Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shonan Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

湘南工科大学 | Shonan Institute of Technology

Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 251-8511
Địa chỉ liên hệ 1-1-25 Tsujidonishikaigan, Fujisawa-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0466-30-0200
Fax 0466-34-4022
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 20người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 12người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 86người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 86người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 1,080,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 279,660 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Contents of "Other expenses" are facility fee (250,000 yen) and others (29,660 yen).
Khoa Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Multidisciplinary Design Science, Materials and Human Environmental Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 11 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants will be selected based on a combination of document review, writing test, and interview.
Applicants must be able to take all of the EJU subjects designated by the university and submit the scores.
The subjects designated by EJU are "Japanese (Writing, Reading Comprehension, Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension)" and "Mathematics (course 1 or 2)". Results of one examination of EJU in 2022 or 2023 will be used.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants will be selected based on a combination of document review, writing test, and interview.
Applicants must be able to take all of the EJU subjects designated by the university and submit the scores.
The subjects designated by EJU are "Japanese (Writing, Reading Comprehension, Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension)" and "Mathematics (course 1 or 2)". Results of one examination of EJU in 2022 or 2023 will be used.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học