Management | SANNO University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | SANNO University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về SANNO University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

産業能率大学 | SANNO University

  • Management

Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 259-1197
Địa chỉ liên hệ 1573 Kamikasuya, Isehara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0463-92-3494
Fax 0463-92-5493
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học