Medical and Health Science | Nippon Sport Science University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medical and Health Science | Nippon Sport Science University | JPSS, trang ch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medical and Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nippon Sport Science University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Sport SciencehoặcNgành Childhood Sport EducationhoặcNgành Medical and Health SciencehoặcNgành Sport CulturehoặcNgành Sport Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本体育大学 | Nippon Sport Science University

Medical and Health Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 227-0033
Địa chỉ liên hệ 1221-1 Kamoshida-cho, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 045-963-7955
Fax 045-963-7956
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Khoa Judo Therapy and Medical Science, Emergency Medical Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học