Literature | Seisen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Literature | Seisen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Literature

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seisen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Literature, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

清泉女子大学 | Seisen University

  • Literature

Literature

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 141-8642
Địa chỉ liên hệ 3-16-21 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5421-3231
Fax 03-5421-3469
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 780,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 340,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú There is reduction system of tuition.
Only for Department of Global Citizenship Studies, tuition is 830,000 yen.
If you cancel to enter to the university, tuition and facility fee will be refunded. Admission fee will not be refunded.
Khoa Spanish Language and Literature, English Language and Literature, Global Citizenship Studies, Cultural History, Japanese Language and Literature
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Applicants of English Language and Literature course are required to have taken EIKEN Grade 2 or higher, 42 points or higher of TOEFL iBT, or 790 points or higher of TOEIC (sum of L&R and S&W).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học