Business Administration | Seikei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Seikei University | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seikei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Science&TechnologyhoặcNgành HumanitieshoặcNgành LawhoặcNgành Business Administration, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

成蹊大学 | Seikei University

Business Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 180-8633
Địa chỉ liên hệ 3-3-1 Kichijoji-Kita-machi, Musashino-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 0422-37-3533
Fax 0422-37-3864
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 825,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 275,000 Yên (Niên khóa 2023)
Khoa General Business Administration
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ AO Muldesu Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Comprehensive analysis skills assessment (oral questions), Self-expression skills assessment (interview format)
Thi tiếng Anh Comprehensive analysis examination (basic understanding of English language)
Ghi chú For details, please refer to the website.
https://www.seikei.ac.jp/university/s-net/admissions/aomuldes/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học