Management and Economics | Kaetsu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management and Economics | Kaetsu University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management and Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kaetsu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Management and Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

嘉悦大学 | Kaetsu University

  • Management and Economics

Management and Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 187-8578
Địa chỉ liên hệ 2-8-4 Minami-cho, Hanakoganei, Kodaira-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 042-466-7591
Fax 042-466-3681
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 44người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 269người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 269người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 414,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Applicants need to pay 200,000 yen as admission fee at the time of entrance procedure. After admission, tuition fee should be paid in two installments. In case of the withdraw of your admission, Admission fee will not be refunded no matter any reason or circumstances. However, tuition fees will only be refunded if request form is submitted to the University by the designated date.
Khoa Management and Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must meet all of the following conditions (1) to (6).
(1) Foreign nationals with "College Student" status as defined in the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
(2) Be at least 18 years old as of April 1, 2022.
(3) Those who have completed (or expect to complete by March 31, 2022) 12 years of school education in a foreign country, or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent to those who have completed 12 years of school education in a foreign country (those who have completed less than 12 years of school education are required to complete a designated preparatory course or course at a training facility).
A person who has completed a course at a school corresponding to a high school in a foreign country that meets the requirements such as completion of a designated course of 11 years or more.
(4) Those who meet one of the following conditions (a) or (b) and satisfy (c)   
(a) Those who can prove that they have passed either the N1 or N2 level of the Japanese Language Proficiency Test to be administered in Japan by the Japan Educational Exchanges and Services or the Japan Foundation in 2020 or 2021.
(b) Applicants must take one of the following EJU tests in 2020 or 2021 administered in Japan by the Japan Student Services Organization (JASSO), and be able to prove that the total score of Japanese (excluding writing) is 220 points or more. 
(c) Those who can obtain a letter of recommendation from the principal of the Japanese language school or vocational school from which they are enrolled or graduated. 
(5) Attendance rate at the Japanese language school or vocational school from which the applicant graduated must be 90% or more.
(6) Applicants who understand the admission policy of the university and have a strong desire to study at the university.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must meet all of the following conditions (1) to (6).
(1) Foreign nationals with "College Student" status as defined in the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
(2) Be at least 18 years old as of April 1, 2022.
(3) Those who have completed (or expect to complete by March 31, 2022) 12 years of school education in a foreign country, or those who have been designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology as equivalent to those who have completed 12 years of school education in a foreign country (those who have completed less than 12 years of school education are required to complete a designated preparatory course or course at a training facility).
A person who has completed a course at a school corresponding to a high school in a foreign country that meets the requirements such as completion of a designated course of 11 years or more.
(4) Those who meet one of the following conditions (a) or (b) and satisfy (c)   
(a) Those who can prove that they have passed either the N1 or N2 level of the Japanese Language Proficiency Test to be administered in Japan by the Japan Educational Exchanges and Services or the Japan Foundation in 2020 or 2021.
(b) Applicants must take one of the following EJU tests in 2020 or 2021 administered in Japan by the Japan Student Services Organization (JASSO), and be able to prove that the total score of Japanese (excluding writing) is 220 points or more. 
(c) Those who can obtain a letter of recommendation from the principal of the Japanese language school or vocational school from which they are enrolled or graduated. 
(5) Attendance rate at the Japanese language school or vocational school from which the applicant graduated must be 90% or more.
(6) Applicants who understand the admission policy of the university and have a strong desire to study at the university.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học