Informatics | Tokyo University of Information Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Informatics | Tokyo University of Information Sciences | JPSS, trang chuyên v...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Informatics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Information Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

東京情報大学 | Tokyo University of Information Sciences

  • Informatics

Informatics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 265-8501
Địa chỉ liên hệ 4-1 Onaridai, Wakaba-ku, Chiba-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions & PR Section
Điện thoại 043-236-1408
Fax 043-236-4621
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 32người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 37người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 19người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 143người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 143người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 270,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 546,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 329,500 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú 30% of tuition (234,000 yen) will be exempted at the 1st year for all successful applicants of the entrance examination for international students 2023.
Amount above is already reduced.
Khoa Infomatics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Speaking test
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Speaking test

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học