Nursing | Seitoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Seitoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seitoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành MusichoặcNgành Human NutritionhoặcNgành Psychology WelfarehoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

聖徳大学 | Seitoku University

Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 271-8555
Địa chỉ liên hệ 550 Iwase, Matsudo-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admission Center / International Exchange Section
Điện thoại 047-365-1111/0120-66-5531
Fax 047-363-1401
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 0người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 991,588 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Tuition fees are results of the last year. For details, please make an inquiry.
Khoa Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2023 ~ Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Phỏng vấn, Select 1 subject from Mathematics I + A, Basic Chemistry + Chemistry, or Basic Biology + Biology.
Ghi chú Schedule A is set for two days, and you may also take the test on January 31 (Mon.) You can choose either one or both days.
By submitting the application at the time of application, you can pay only the entrance fee by the first payment date and the other fees by the second payment date.
In this case, the deadlines for admission are as follows.
The first date is February 14 (Mon.)
The second date is February 18 (Fri.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Phỏng vấn
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học