Letters | Atomi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Letters | Atomi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Letters

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Atomi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành ManagementhoặcNgành Tourism and Community StudieshoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

跡見学園女子大学 | Atomi University

Letters

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 352-8501
Địa chỉ liên hệ 1-9-6 Nakano, Niiza-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 048-478-3338
Fax 048-478-3339
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 0người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 742,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 260,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Breakdown of other expenses (260,000 yen) is for facility fee.
In addition to above amount, it also needs to pay the following amount.
・Students association fee: 4,000 yen
・Supporters association fee: 20,000 yen

You can pay school fees in plural times. In this case, you will pay 701,000 yen at your admission.
Khoa Humanities, Contemporary Culture and Representation, Communication in Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ A System
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2020 , Ngày 27 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Lịch sử, Japanese (Select 2 subjects on 2 fields.) (You must take Japanese or English.)
Ghi chú Same examination and evaluation as Japanese students (The University does not conduct special examination for international students.)
You can select a date of examination from 2 days. You can apply 2 different faculties.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ B1 System
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Japanese
Ghi chú Same examination and evaluation as Japanese students (The University does not do special examination for international students)

We also have an entrance examination (B2 system) with same subjects of B1 system.
・Starting day of application submission: January 30, 2020
・Deadline of application: February 13, 2020
・Date of examination: February 20, 2020
・Notification of examination result: February 25, 2020
・Deadline of enrollment registration: March 2, 2020
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ C System
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Japanese
Ghi chú Same examination and evaluation as Japanese students (The University does not do special examination for international students)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học