City Life Studies | Utsunomiya Kyowa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

City Life Studies | Utsunomiya Kyowa University | JPSS, trang chuyên về thông...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > City Life Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Utsunomiya Kyowa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành City Life Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Tư lập

宇都宮共和大学 | Utsunomiya Kyowa University

  • City Life Studies

City Life Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 320-0811
Địa chỉ liên hệ 1-3-18 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 028-650-6611
Fax 028-650-6612
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 16người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 16người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 380,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 334,070 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa City Life Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú If you take 75% of points at the university's entrance examination and have taken N2 or N1 of JLPT, 50% of tuition at the 1st year will be exempted after admission.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 2 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Ghi chú If you take 75% of points at the university's entrance examination and have taken N2 or N1 of JLPT, 50% of tuition at the 1st year will be exempted after admission.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination for International Students of September Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 7 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 8 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2023
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú If there is not room for recruitment, this category of examination will not to be conducted.
If you take 75% of points at the university's entrance examination and have taken N2 or N1 of JLPT, 50% of tuition at the 1st year will be exempted after admission.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Thi tiếng Anh Không bắt buộc

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học