Chinese Language | Beijing Language and Culture University, Tokyo College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chinese Language | Beijing Language and Culture University, Tokyo College | J...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Chinese Language

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Beijing Language and Culture University, Tokyo College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Chinese Language, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Đại học nước ngoài tại Nhật

北京語言大学東京校 | Beijing Language and Culture University, Tokyo College

  • Chinese Language

Chinese Language

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 171-0022
Địa chỉ liên hệ 2-29-14 Minamiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 03-5962-0065
Fax 03‐5960‐1339
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 100người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 36người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 31người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 214người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 217người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 860,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 130,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú In addition to above, cost of textbooks is necessary.
For international students residing in Japan, 150,000 yen will be reduced for a year.
Khoa Chinese Language, Chinese Language Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 6th intake for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For applicants residing in outside of Japan, schedule of examination is different. For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 7th intake for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For applicants residing in outside of Japan, schedule of examination is different. For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 8th intake for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú If you have a plan to apply from outside of Japan, please send an email to the following.
tokyo@blcu.jp
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ International students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 7 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Date of examination: conducted at any time
Date of result publication and deadline of enrollment procedures will be notified after application.
For applicants residing in outside of Japan, schedule of examination is different. For details, please make an inquiry.
Khoa Chinese Language
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ For foreign applicants residing in outside of Japan (individual application, agency application)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ For foreign applicants residing in outside of Japan (individual application, agency application)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 4 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2023

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học