Chinese Language | Beijing Language and Culture University, Tokyo College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chinese Language | Beijing Language and Culture University, Tokyo College | J...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Chinese Language

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Beijing Language and Culture University, Tokyo College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Chinese Language, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Đại học nước ngoài tại Nhật

北京語言大学東京校 | Beijing Language and Culture University, Tokyo College

  • Chinese Language

Chinese Language

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 171-0022
Địa chỉ liên hệ 2-29-14 Minamiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 03-5962-0065
Fax 03‐5960‐1339
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 100người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 153người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 83người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 214người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 217người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 860,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 130,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú For international students residing in Japan, 150,000 yen will be reduced for a year.
In addition to above, cost of textbooks is necessary.
Khoa Chinese Language, Chinese Language Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 3rd intake (for foreign applicants residing in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For applicants residing in outside of Japan, schedule of examination is different. For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 4th intake (for foreign applicants residing in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For applicants residing in outside of Japan, schedule of examination is different. For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 5th intake (for foreign applicants residing in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Schedule of 6th intake (for applicants residing in Japan)
Application period: 18th January, 2021 (Mon) to 10th February, 2021 (Wed)
Date of examination: 19th February, 2021 (Fri)
Notification of examination result: 26th February, 2021 (Fri)
Deadline of enrollment procedures: 5th March, 2021 (Fri)

Schedule of 7th intake (for applicants residing in Japan)
Application period: 15th February, 2021 (Mon) to 4th March, 2021 (Thu)
Date of examination: 12th March, 2021 (Fri)
Notification of examination result: 19th March, 2021 (Fri)
Deadline of enrollment procedures: 24th March, 2021 (Fri)

For applicants residing in outside of Japan, schedule of examination is different. For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ For foreign applicants residing in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 4 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Date of examination: conducted at any time
Date of result publication and deadline of enrollment procedures will be notified after application.
Khoa Chinese Language
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ For foreign applicants residing in outside of Japan (individual application, agency application)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ For foreign applicants residing in outside of Japan (individual application, agency application)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 4 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 6 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học