Information and Management for Innovation | Professional University of Information and Management for Innovation | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Information and Management for Innovation | Professional University of Inform...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Information and Management for Innovation

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Professional University of Information and Management for Innovation, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Information and Management for Innovation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

情報経営イノベーション専門職大学 | Professional University of Information and Management for Innovation

  • Information and Management ...

Information and Management for Innovation

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 131-0044
Địa chỉ liên hệ 1-18-13 Bunka, Sumida-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Unit
Điện thoại 03-5655-1555
Fax 03-5655-1580
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 30người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 16người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 18người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 22người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,080,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 320,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Student fees are 1,600,000 yen for the first year, and 1,400,000 yen for the second and subsequent years.

Other fees are 29,660 yen for the first year and 5,000 yen for the second and subsequent years.

In addition, software, textbooks, teaching materials, etc. are charged separately.
All students are required to have a computer designated by the university or a computer with equivalent functions upon admission.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2021

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học