Human Science | Tohoku Bunkyo College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Science | Tohoku Bunkyo College | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku Bunkyo College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Yamagata  / Tư lập

東北文教大学 | Tohoku Bunkyo College

  • Human Science

Human Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 990-2316
Địa chỉ liên hệ 515 Katayachi, Yamagata-shi, Yamagata
Bộ phận liên hệ Admission and PR Center
Điện thoại 023-688-2296
Fax 023-688-9125
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 400,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 317,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú If you have a "Student Visa", you are given our school scholarship. Therefore the tuition free is exempted 150,000 yen / semester. Above tuition fee is already reduced amount.
*Reference. 2021 Entrants.
Khoa Childhood Education, Human Relations
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students residing outside of Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 6 năm 2021
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Application eligibility is to meet all of the following requirements 1) through 3);

1)having no problem with the status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act.

2)having completed the required 12 years of formal education in a foreign country, or recognized as equivalent or superior.

3) falling under any of the following.
(1) having completed (or are expected to complete) the Japanese Language Section for Foreign Students (JLS) of Tohoku Bunkyo University, or who are recognized as having equivalent or higher academic ability.
(2) having passed the Japanese Language Proficiency Test N2 or higher. Or equivalent.
(3) having taken EJU and scored 200 points or more in the subject of "Japanese" (Reading, Listening and Listening-Reading comprehension).
(4) being able to submit as an application document a history of Japanese language study that proves that the applicant has Japanese language skills equivalent to or higher than (2) and (3) above.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students residing in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2022
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 11 năm 2021
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Application eligibility is to meet all of the following requirements 1) through 3);

1)having no problem with the status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act.

2)having completed the required 12 years of formal education in a foreign country, or recognized as equivalent or superior.

3) falling under any of the following.
(1) having completed (or are expected to complete) the Japanese Language Section for Foreign Students (JLS) of Tohoku Bunkyo University, or who are recognized as having equivalent or higher academic ability.
(2) having passed the Japanese Language Proficiency Test N2 or higher. Or equivalent.
(3) having taken EJU and scored 200 points or more in the subject of "Japanese" (Reading, Listening and Listening-Reading comprehension).
(4) being able to submit as an application document a history of Japanese language study that proves that the applicant has Japanese language skills equivalent to or higher than (2) and (3) above.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học