Health sciences | Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health sciences | Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences | JP...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health scienceshoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京有明医療大学 | Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences

Health sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 135-0063
Địa chỉ liên hệ 2-9-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-6703-7000
Fax 03-6703-7100
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,200,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 675,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học