Music | Aichi University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Aichi University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi University of the Arts, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành ArthoặcNgành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Công lập

愛知県立芸術大学 | Aichi University of the Arts

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 480-1194
Địa chỉ liên hệ 1-114 Yazakosagamine, Nagakute-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0561-76-2603
Fax 0561-62-2720
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 4,660 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú 4,660 yen as "Other expenses" above is for insurance.
Khoa Composition (Composition), Composition (Musicology), Voice, Instrumental Music (Piano), Instrumental Music (Strings), Instrumental Music (Winds and Percussion)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 10
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 2 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2023 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Some departments impose Practical Skill Test and Written Examination.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please select "Japanese language and 'Japan and the World'" or "Japanese language and Mathematics (course 1 or 2)". For language of questions in Mathematics and "Japan and the World", you must select Japanese language.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Ghi chú If you are applying directly from outside of Japan, please use a service that allows you to check the delivery status, such as EMS.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Type Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Practical skill test, Oral examination, and others. For details, please confirm application guidelines to be issued in late July.
Ghi chú This category of examination will be conducted only for Composition course in the department of Composition. For details of application eligibilities etc., please confirm application guidelines to be issued in late July.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học