Business | Okinawa Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business | Okinawa Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa Women's Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành BusinesshoặcNgành Childhood Care and Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Okinawa  / Tư lập

沖縄女子短期大学 | Okinawa Women's Junior College

Business

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 901-1304
Địa chỉ liên hệ 1 Agarihama, Yonabaru-cho, Shimajiri-gun, Okinawa
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 098-882-9002
Fax 098-882-8901
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 130,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 630,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 198,430 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Spcial Selection for International Students 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 12 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Spcial Selection for International Students 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2025 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Toán, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, General Japanese and Math 1 are only for primary education class.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học