Department of Primary Education | Kamakura Women's University Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of Primary Education | Kamakura Women's University Junior...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Department of Primary Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kamakura Women's University Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Primary Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kanagawa  / Tư lập

鎌倉女子大学短期大学部 | Kamakura Women's University Junior College

  • Department of Primary Educa...

Department of Primary Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 247-8512
Địa chỉ liên hệ 6-1-3 Ofuna, Kamakura-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 0467-44-2117
Fax 0467-44-1168
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 0người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 380,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 640,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 380,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Department of Primary Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 08 năm 2021

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học