Trợ giúp Du học sinh | Tokyo Visual Art | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Tokyo Visual Art | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Visual Art

Trường chuyên mônTokyo

東京ビジュアルアーツ | Tokyo Visual Art

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Special scholarship system for international students
Số tiền được nhận 300,000 yen (JPY)
Thời gian nhận The said sum is deducted from the tuition of two years.
Số lượng tuyển chọn All students fulfilling the requirements

Hướng dẫn tìm việc làm

We make the best use of our graduates' network in providing individual support to our students for finding employment in both Japan and their home countries. There are even students who were granted preliminary employment during internship before graduati

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học