Trợ giúp Du học sinh | Tokyo Designer Gakuin College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Tokyo Designer Gakuin College | JPSS, trang chuyên về ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Designer Gakuin College

Trường chuyên mônTokyo

東京デザイナー学院 | Tokyo Designer Gakuin College

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Special scholarship system for international students
Số tiền được nhận 300,000 yen (JPY)
Thời gian nhận The said sum is deducted from the tuition of two years.
Số lượng tuyển chọn 掲載なし

Hướng dẫn tìm việc làm

Our job hunting consultation center supports international students in finding employment in Japan, by providing recruitment information and counselings.

Các nước khác

Our counselor in charge is always ready to help international students in all worries about daily life etc.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học