PhD program | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

PhD program | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > PhD program

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các PhD program, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okinawa  / Tư lập

沖縄科学技術大学院大学 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)

  • PhD program

PhD program

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 904-0495
Địa chỉ liên hệ 1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun, Okinawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 098-966-2271
Fax 098-966-1065
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Science and Technology
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 84người
Ghi chú The Okinawa Institute of Science and Technology offers only a 5-year PhD program.
Please submit following documents through our application website.
https://apply.embark.com/GRAD/OIST

1.Scanned copies of your current academic transcript and any completed diploma (BSc, MSc, etc.) in PDF format.

2.Applicant’s statement. This should be not more than 400 words and should address the following points: •The applicant’s scientific interests and aspirations, and
•What the applicant hopes to gain from undertaking graduate studies at OIST.

3.The application system requires applicants to submit a passport number and upload a scan of their passport photo page.

4.Each applicant is required to have at least 2 but no more than 5 letters of recommendation from appropriate academic referees. In the online application system, the applicant will enter the name and email of each recommender. The system will then contact the referee directly for their letter.

5.An applicant who is seeking admission on the basis of a qualification from a university for which the language of teaching and/or examination is not English is required to provide a TOEFL or IELTS score obtained within the last 2 years. •OIST Institutional Code for TOEFL: 8794

The Graduate Admissions Committee makes the selection of students for admission. This Committee reviews all material submitted by each applicant and makes a short-list of about 80 applicants. The short-listed applicants are invited to an Admissions Workshop.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Applicants who DO require special visas to enter Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2017 ~ Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Applicants who DO NOT require special visas to enter Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2017 ~ Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học