PhD program | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

PhD program | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > PhD program

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các PhD program, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okinawa  / Tư lập

沖縄科学技術大学院大学 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)

  • PhD program

PhD program

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 904-0495
Địa chỉ liên hệ 1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun, Okinawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 098-966-2271
Fax 098-966-1065
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 12 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học