Nursing | Sapporo City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Sapporo City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of DesignhoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hokkaido  / Công lập

札幌市立大学 | Sapporo City University

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 060-0011
Địa chỉ liên hệ Kita 11 Nishi 13, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office for Graduate School, Soen
Điện thoại 011-726-2500
Fax 011-726-2506

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học